Spravedlnost pro pronajímatele – neplatící nájemník může skončit ve vězení

Spravedlnost pro pronajímatele – neplatící nájemník může skončit ve vězení

Jednou z nejhorších nočních můr každého pronajímatele bytu je nájemník, který neplatí a z bytu se odmítá vystěhovat. Často je neplacení nájemného spojeno také s dluhy a exekucemi, které dotyčný má.

Naštěstí se však začíná blýskat na lepší časy – hned tři soudy potvrdily, že pronajímatel není odkázán pouze na vymáhání peněz cestou civilní žaloby, ale že neplacení nájemného a setrvání v bytě po skončení nájmu je trestným činem, za který může být nájemce odsouzen k nepodmíněnému trestu.

O co v tomto případě šlo?

V inkriminovaném případě šlo o nájemníka, který měl byt pronajat na dobu určitou. Bohužel však již v době uzavírání nájemní smlouvy měl dluhy, kvůli čemuž platil nájemné pouze občas a se zpožděním. Po uplynutí sjednané doby pronájmu se navíc nevystěhoval, přestože mu majitelka bytu posílala upomínky, výzvy a obrátila se i na civilní soud, aby se domohla jeho vystěhování. Nakonec se rozhodla podat trestní oznámení, na jehož základě byl nájemce nakonec odsouzen k odnětí svobody v délce 12 měsíců a k povinnosti uhradit majitelce bytu veškerou škodu.

Nejvyšší soud potvrdil, že setrvávání bývalého nájemníka v bytě i po skončení nájmu je trestným činem, a pronajímatel, který je výše zmíněným jednáním pachatele krácen na svých právech, se může  domáhat nápravy nejen prostřednictvím civilní žaloby, ale i trestního řízení.

Co z toho plyne pro pronajímatele?

V případě, že si nájemce pronajme byt, přestože ví, že mu jeho situace neumožní řádně platit nájem, dopouští se trestného činu podvodu, za což může být potrestán vězením. Trestného činu se pachatel dopouští také v případě, kdy se po skončení nájmu odmítá z bytu vystěhovat. Vždy si proto raději budoucí nájemce prolustrujte a zeptejte se na jejich finanční situaci, abyste se vyhnuli případným tahanicím.

______________________________________________________________________________________

Pronajímatelům, kterým zajišťuji pronájem jejich nemovitostí, bezplatně prověřuji před podpisem nájemní smlouvy nájemce v českých a slovenských registrech.

Aktuálně to jsou tyto registry:

- Centrální evidence exekucí ČR (CEE)

- Insolvenční rejstřík

- Úřední deska soudních exekutorů

- Hledané osoby Policií ČR

- Centrální evidence exekucí SR

- Registr dlužníků na Slovensku

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů